PRODUK HUKUM » PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

PERATURAN DAERAH TAHUN 2015

NO.

NOMOR PERDA TENTANG

LIHAT

1.

1 TAHUN 2015

TATA CARA PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN, DAN MASA JABATAN KEPALA DESA

2.

2 TAHUN 2015

PENYERTAAN MODALĀ  PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK SULSELBAR

3.

3 TAHUN 2015

4.

4 TAHUN 2015

PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF

5.

5 TAHUN 2015

6.

6 TAHUN 2015

PENGELOLAAN ZAKAT

7.

7 TAHUN 2015

8.

8 TAHUN 2015

9.

9 TAHUN 2015

10.

10 TAHUN 2015